วันจันทร์ , 22 มกราคม 2018
Breaking News
สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุ

สนามหลวงหรือทุ่งพระเมรุ

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว :

เป็นลานโล่งอยู่ใกล้กับกำแพงพระราชวังหลวง และติดกับกำแพงวังหน้าด้านทิศตะวันออก เมื่อแรกสร้างกรุงเทพฯ บริเวณนี้เป็นที่ทำนาของประชาชน

60

61

62

65

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Scroll To Top