วันพฤหัส , 18 มกราคม 2018
Breaking News

Tag Archives: พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

Feed Subscription

พุทธสถานจีเต็กลิ้ม

ตั้งอยู่ที่ บ้านบางหอย ต.ศรีจุฬา เป็นที่ประดิษฐานของ เทพเจ้าไฉ่ซิ้งเอี้ย (เทพเจ้าแห่งโชคลาภ) ปางมหาเศรษฐีชัมภลหรือที่เรียกว่าปางมหาราช หล่อด้วยโลหะขนาดฐานกว้าง 2 เมตร Read More »

Scroll To Top